تکنولوژی

ابهام در عاقبت کار غضنفری مدیر عامل صندوق توسعه – اخبار – ساعت ۲۴

به نقل از سایت منبع که در انتها ذکر شده است صبح تازه گزارش میدهد

ساعت 24 – اینطور که به نظر می‌رسد باید کار مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی و عضوارشد کابینه دوم محمود احمدی نژاد را که درتیررس یکی از تندروترین رسانه‌های حکومتی قرارگر فته است باید تمام شده دید. تجربه نشان می‌دهد وقتی کاربه‌اینجا می‌رسد که مدیری درچنینرسانه‌ای نقد ونفی می‌شود باید کاراورا تمام شده دید مگراینکه استثنایی رخ دهد.

ر

وزنامه حکومتی جوان درتیتری درشت تصریح کرده است آقای غضنفری نباید ناتوانی خود را به نام نظام فاکتور کند و ناکید کرده است مدیر عامل صندوق توسعه باید روشن کند هدف از برزبان اوردن حرفهایی مثل اینکه است «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کار‌های پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهند و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد» چیست؟ بخش‌هایی از نقد برغضنفری را می‌خوانیم:
رئیس صندوق توسعه ملی از اظهارات قابل تاملی که اخیراً مطرح کرده است، دنبال چیست؟ آیا بپذیریم که از سر دغدغه‌مندی چنین مطالبی را مطرح کرده است؟ حتی اگر این فرض را بپذیریم که از سر دغدغه‌مندی بوده است، مخاطبان چنین اظهارات شاذی چه کسانی هستند؟ آیا خودش، ردای مسئولیت به تن ندارد و مخاطب این اظهارلحیه‌ها نیست؟ حتماً پاسخ مثبت است. مهدی غضنفری نیک می‌داند ماموریت صندوقی که قبای ریاست آن را به تن کرده، «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده» است، پس بهتر است به جای دلواپسی از تبدیل‌شدن به آنچه «عمله کشور‌های همسایه» می‌نامد و تلقین گزاره‌های القایی همچون «استعمار جدید کشور‌های همسایه»، مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، البته از کسی که مسئول گعده‌ای به نام «انجمن فرانچایز ایران» است و با برخی افراد خاص نشست‌وبرخاست دارد، انتظاری جز این نیست، اما حق ندارد از طرف مردم حرف بزند، آنچه او به مردم بدهکار است، پاسخگویی از عملکرد صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد اموال ملت ایران است ولاغیر. منتظر شفاف‌سازی عملکرد صندوق توسعه و کارنامه و فیش‌های حقوقی رئیس و اعضای هیئت عامل و مدیران این صندوق هستیم.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اخیراً در گفت‌وگویی مدعی شده است: «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشور‌های همسایه شویم. ممکن است کشور‌های همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند. » اظهارات این مسئول اقتصادی در حالی است که رهبر حکیم انقلاب فرمودند: «وظیفه‌مان امروز مشارکت دادن مردم است، کمک کردن به آحاد مردم به خصوص به طبقات ضعیف، وظیفه‌مان امروز کار جهادی مسئولان است، این دیگر مربوط به خصوصِ سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند، خستگی نشناسند. ما فصل مشبعی را حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند را عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولان کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند. »
غضنفری به گواه سابقه اجرایی خود، حداقل از سال ۱۳۶۵ یک کرسی مدیریت را در بخش‌های مختلف اشغال کرده است. «معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸»، «وزیر بازرگانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲» و «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از ۲۰ مهر ۱۴۰۰ تا‌کنون» بخشی از مسئولیت‌های وی بوده است، حال اگر کشور آن‌گونه که تصویر می‌کند، است، باید پاسخگو باشد نه طلبکار!
وزنامه حکومتی جوان درتیتری درشت تصریح کرده است آقای غضنفری نباید ناتوانی خود را به نام نظام فاکتور کند و ناکید کرده است مدیر عامل صندوق توسعه باید روشن کند هدف از برزبان اوردن حرفهایی مثل اینکه است «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کار‌های پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهند و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد» چیست؟ بخش‌هایی از نقد برغضنفری را می‌خوانیم:
رئیس صندوق توسعه ملی از اظهارات قابل تاملی که اخیراً مطرح کرده است، دنبال چیست؟ آیا بپذیریم که از سر دغدغه‌مندی چنین مطالبی را مطرح کرده است؟ حتی اگر این فرض را بپذیریم که از سر دغدغه‌مندی بوده است، مخاطبان چنین اظهارات شاذی چه کسانی هستند؟ آیا خودش، ردای مسئولیت به تن ندارد و مخاطب این اظهارلحیه‌ها نیست؟ حتماً پاسخ مثبت است. مهدی غضنفری نیک می‌داند ماموریت صندوقی که قبای ریاست آن را به تن کرده، «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده» است، پس بهتر است به جای دلواپسی از تبدیل‌شدن به آنچه «عمله کشور‌های همسایه» می‌نامد و تلقین گزاره‌های القایی همچون «استعمار جدید کشور‌های همسایه»، مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، البته از کسی که مسئول گعده‌ای به نام «انجمن فرانچایز ایران» است و با برخی افراد خاص نشست‌وبرخاست دارد، انتظاری جز این نیست، اما حق ندارد از طرف مردم حرف بزند، آنچه او به مردم بدهکار است، پاسخگویی از عملکرد صندوق توسعه ملی و نحوه هزینه‌کرد اموال ملت ایران است ولاغیر. منتظر شفاف‌سازی عملکرد صندوق توسعه و کارنامه و فیش‌های حقوقی رئیس و اعضای هیئت عامل و مدیران این صندوق هستیم.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اخیراً در گفت‌وگویی مدعی شده است: «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشور‌های همسایه شویم. ممکن است کشور‌های همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند. » اظهارات این مسئول اقتصادی در حالی است که رهبر حکیم انقلاب فرمودند: «وظیفه‌مان امروز مشارکت دادن مردم است، کمک کردن به آحاد مردم به خصوص به طبقات ضعیف، وظیفه‌مان امروز کار جهادی مسئولان است، این دیگر مربوط به خصوصِ سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند، خستگی نشناسند. ما فصل مشبعی را حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند را عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولان کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند. »
غضنفری به گواه سابقه اجرایی خود، حداقل از سال ۱۳۶۵ یک کرسی مدیریت را در بخش‌های مختلف اشغال کرده است. «معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸»، «وزیر بازرگانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲» و «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از ۲۰ مهر ۱۴۰۰ تا‌کنون» بخشی از مسئولیت‌های وی بوده است، حال اگر کشور آن‌گونه که تصویر می‌کند، است، باید پاسخگو باشد نه طلبکار!


منبع خبر www.saat24.news

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا